Skip to main content

New Governors for 7 Indian States(2010)

M.K.NarayananWest Bengal
Shivraj Patil
Punjab
Shekar Dutt
Chhattisgarh
Mohsina Kidwai
Jharkhand
K.Sankaranarayan
Maharashtra
Prabha Rau
Rajasthan
Urmilaben patel
Himachal Pradesh

Comments