Skip to main content

List of Indian captains for Test Cricket

List of Indian captains for Test Cricket


C.K.Nayudu 1932-1934

Vizianagram 1936-1936

Nawab of Pataudi 1946-1946

L.Amarnath 1947-1952

V.S.Hazare  1951-1953

M.H.Mankad 1955-1959

Ghulam Ahmed 1955-1959

P.R.Umrigar 1955-1958

H.R.Adhikari 1959-1959

D.K.Gaekwad 1959-1959

P.Roy 1959-1959

G.S.Ramchand 1959-1960

N.J.Contractor 1960-1962

Nawab of Pataudi 1962-1975

C.G.Borde 1967-1967

A.L.Wadekar 1971-1974

S.Venkataraghavan 1974-1979

S.M.Gavaskar 1976-1985

B.S.Bedi 1976-1978

G.R.Viswanath 1980-1980

N.Kapil Dev 1983-1987

D.B.Vengsarkar 1987-1989

R.J.Shastri 1988-1988

K.Srikkanth 1989-1989

M.Azharuddin 1990-1999

S.R.Tendulkar 1996-2000

S.C.Ganguly 2000-2005

R.Dravid 2003-2007

V.Sehwag 2005-2012

A.Kumble 2007-2008

M.S.Dhoni 2008-2013

Comments