SEARCH

Various Yojanas in India

Yojana for girls

Ladli Scheme

Laxmi Ladli

Priyadarshini

Balika Samriddhi


Food programmes or Yojanas

Rural Godown Scheme (RGS) or Gramin Bhandaran Yojana

Antyodaya Anna Yojana (AAY)

Gramin Bhandaran Yojana


Insurance Yojanas

Rashtriya Sawasthya Bima Yojna

Aam Admi Bima Yojana (AABY)

Rashtriya Krishi Beema Yojna


Health Yojanas

National Rural Health Mission

Accredited Social Health Activist

Biju Gram Jyoti Yojana

Central Government Health Scheme


Education Yojanas

Sarva Shiksha Abhiyan

Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana

Mid-Day Meal Scheme

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan

9 gems in the court of Chandragupta II

9 gems in the court of Chandragupta II


Kshapanka - Astrology - Jyothishasastra

Dhanvantri - Medicine - Ayurveda

Kalidasa - Drama & Poetry - Shakuntala,Meghaduta

Amarasimha - Lexicography - Amarakosa

Varahamihira - Astrology - Brihadsamhita

Vararuchi - Grammar - Vyakarana(Sanskrit)

Sanku - Architecture - Shilpashastra

Vetalabatia - Magic - Mantrashastra

Harisen(Brahmagupta) - Poet - Surya Siddhanta